Välkommen till   

   Kvistholmen

En liten pärla till ö nära Norrköping, utan el och vatten men det vänjer man sig snart vid. Vem säger att allt måste vara perfekt och vad är det som är perfekt?

Här på ön Kvist, vilken är belägen i inre delen av Bråviken, finner du oss öbor. Vi är en småstuguförening bestående av ett maximerat antal småhus om femtiotvå stycken.

Vi är en registrerad förening med egen styrelse och vi arrenderar "vår" ö av Holmen Fastigheter som i dag äger marken.

Tillsammans med andra öars innvånare arrenderar vi även fiskevatten av Holmen där vi kan bedriva vårt fritidsfiske och kanske få oss en och annan sik eller gös till middagsbordet.

Fiskevattnet arrenderas i en fiskevårds förening med egen styrelse och stadgar.

Observera att alla ö-bor som vill ha en egen hotmail i vår egen domän kan höra av sig till undertecknad via bloggen eller e-mail.

Adressen blir namn@kvistholmen.net