Under året 2006 förhandlade vi med Norrköpings kommun om att arrendera en av kommunens bryggor i Lindö småbåtshamn. Det resulterade i att vi fick arrendera K-bryggan från 2007. Bryggan som då var i ett uselt skick och försedd med utslitna bojar förankrade med helt uttjänta kättingar. Under sensommaren samma år blev vi ett litet men flitigt antal "gubbar" som tillsammans renoverade bryggan och försåg den med låsbar grind och bommar. Till grinden fick vi ett kommunalt bidrag om 5 000 kronor samt bidrag med material för renoveringsarbetet. Bommarna fick vi bekosta helt och hållet med egna medel.

På ön ansvarar var och en för sin egen bryggplats, Det finns ingen allmän hamnplats där finns ej heller någon gästhamn.

Det finns ett par tre platser på ön där grannar har gått samman för att skapa sina bryggplatser med gemensamt arbete, andra har byggt sin egen brygga. Isens härjningar och stormvindar vintertid gör att det blir en hel del renorveringsarbete.

Mer bilder i gallerian.