Ön har en lång utvecklingshistoria

Lite historik om kioskverksamheten på vår ö.

På fyrtiotalet när man på barnsben sprang runt på ön så fanns det en "Tant Svensson" som bodde i ett hus på toppen av ön, nu efter många turer ett sidohus till familjen Fredriksson. Denna tant hade lite smått och gott i sin lilla källare och från den kunde man köpa ut lakritspipor, Svea kola á ett öre styck ibland lite andra kolor samt tabletter av olika sort. Av farbror Svensson kunde man köpa böckling som han packat i små fina trälådor av ribbor och smörpapper.

Efter den affärs eran så tog damsektionen i NMK över verksamheten, Stor Anna hade ett huvudansvar en längre tid och verksamheten blev etablerad till gamla kiosken där fotogenlamporna väste på festkvällarna. Sortimentet utökades till fler sorters godis samt läsk och pilsner. Damsektionen såg även till att sälja mjölk och lite baslivsmedel också till dem som bodde hela somrarna på ön. Av det lilla överskott de fick in skänktes det priser till gubbarna båttävlingar och till lite andra festligheter. Någon gång gjordes det en resa till Söderköpings Brunn för middag under kalla vintern.

Sedan togs NMK bort ur rullorna på ön och en småstuguförening bildades, då startades det med att de som hade festkommiten under året även skulle driva kioskverksamheten, detta blev ganska snart en för stor belastning på dem som hade festkommiten och det blev svårt som skam att få någon frivillig. Följden blev att det sedan kommit in ett antal andra aktörer efter varandra sedan dess.

Detta är ett liten händelse beskrivning hur allt har gått till. Mer historik finns i min första blogg.

Information samlas in från olika arkiv. Unionsflottan

disponerade ön tillsammans med Motorbåts-

federationen i Norrköping under Sverige - Norge tiden.

Sedan tog NMK (Norrköpings Motorbåtsklubb) över.

Ägare till ön var familjen Trozelli på Malmö Gård tills

Holmens pappersbruk övertog marken och flyttade sin

papperstillverkning från Norrköpings innerstad till

Malmölandet.

Vy från västra berget taget mot Malmölandet innan Braviken fanns. Pråmen närmast till höger var Larssons för 50 år sedan, skulle varit Sassons i dag.

Bild tagen vid "Badberget" mot Djurö Kvarn på sextiotalet innan kvarnen byggdes ut. Min far hjälper min svåger Lars och dottersonen Mats att bygga en drake.