Lämpligt kartmaterial ska infogas här. Under tiden fungerar den här länken till Norrköpings turistkarta där det går att klicka sig fram. Sök i helbild det är enklast.

Om du söker på flygfoto så går det att komma till en bra översiktskarta där så gott som alla hus syns samt lite båtar vid bryggorna.