Stug nr.

1

Namn

Gunnel Wallin Ritsle

Mobil

Mejl

0725-26 56 96

2

3

4

5

6

Joakim Sandström

Susanne Stuedahl

  Jan Heed

  Ulla Hansson

  Viljo Lipponen

0708-17 40 62

0762-35 36 40

0703-21 59 63

0702-60 17 98

0707-47 01 50

7

8

9

10

11

12

0707-13 59 94

  Henrik Påhlsson

  Susanne Hult

0732-50 84 29

0706-72 58 88

  Tuula Saranpää

  Sofia Dahlström

0701-45 90 86

0708-34 43 66

  Vesa Saranpää

070-6031300

Mikael Gunnarsson

13

14

15

0708-42 34 44

Mikael Gunnarsson

070-6031300

  Pernilla Rönnlöf

0737- 43 14 86

  Ann Brånth

16

17

18

  Rolf Krantz

  Lena Furedal

  Johan Stolth

0706-63 35 02

0706-46 49 13

0703-47 10 44

19

  Anders Berge

0708-62 75 66

20

  John Sumell

0705-83 20 07

21

  Lena Sasson

0705-82 45 81

22

0702-82 68 20

  Kersti Somdal

  Jonas Sundberg

23

0704-20 26 53

24

0725-29 88 92

  Lena Magnusson

25

  Börje Fredriksson

0709-62 06 67

26

  Susanne Hult

0732-50 84 29

  Jimmy Hankvist

0708-28 71 57

28

  Fredrik Marcus

0706-36 61 93

0703-51 80 97

29

Anna Wilsborn Trompert

27

30

31

0705-82 45 81

  Jukka Puustinen

0707-88 60 15

  Lena Sasson

32

  Lena Marcus

0708-17 40 80

33

0703-51 80 97

  Anna Wilsborn Trompert

  Annika Ljungberg

0723-19 75 00

34

35

36

37

0705-753006

  Torsten Larsson

0733-57 18 44

 Stefan Ljunggren

0705-46 82 56

  Benny Palm

38

39

40

Maud Franzen

 

  Maud Franzén

Jonas Andersson

0705-800170

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

0737-30 92 42

  Tommy Jakobsson

  Mikel Hjelm

  Bo Lindvall

0702-29 60 85

0702-83 41 27

  Merja Eriksson

  Inger Liljeqvist

  Lennart Ek

0706-22 58 84

0705-55 85 44

  Stig Andersson

  Inger Liljeqvist

0736-49 35 01

0736-49 16 90

  Johan Sundberg

0706-07 97 96

  Steinar Nilsson

0705-89 87 14

  Mikael Hansson

0732-02 07 31

  Mats Johansson

Varje hus är en idyll i sig med personlig prägel och charm.

Vissa ägare odlar blommor andra har naturtomt.