Ordförande:

Anders Marcus       

Sekreterare: 

Solveig Andersson 

Kassör:

Merja Eriksson              

  

Styrelseledamot:

Anna Trompert          

Styrelseledamot:

Annika Norr          

Styrelsesuppleant: 

Magnus Hanåker              

Styrelsesuppleant: 

VesaSaranpää                      

Revisor: 

Sofia Dahlström      

Revisor:

Annika Ljungberg         

Revisorsuppleant:

Tommy Jakobsson    

Revisorsuppleant: 

Ann Brånth      

Valberedare: 

Lennart Ek    

Valberedare: 

Jonas Sundberg 

Valberedare: 

Stefan Ljunggren 

Årsstämman är det enda inplanerade och officiella mötet. Övriga möten sker med sammankallande av styrelsen när någon fråga kommer upp som behöver en snabb behandling.